archive-national-news

Banyak kekangan, royalti minyak 20 peratus tidak boleh dilaksana- Azmin

12:07 Jul 25, 2018  |  36
Banyak kekangan, royalti minyak 20 peratus tidak boleh dilaksana- Azmin

Jika Petronas dikehendaki tambah royalti kepada 20% daripada jumlah hasil pengeluaran kasar kepada negeri pengeluar minyak, ia akan beri implikasi serius terhadap kewangan Petronas dan kerajaan persekutuan

Latest archive-national-news

Most Viewed