archive-other-news

Sarawak tolak jawatankuasa kabinet Putrajaya berhubung MA63

03:10 Oct 11, 2018  |  9
Sarawak tolak jawatankuasa kabinet Putrajaya berhubung MA63

Ketua Menteri Abang Johari Openg berkata beliau berpendapat bahawa jawatankuasa itu harus dimodelkan mengikut garis-garis Jawatankuasa Antara Kerajaan (IGC) yang dibentuk pada tahun 1961 untuk melihat pembentukan Malaysia.

Latest archive-other-news

Most Viewed