archive-other-news

Atas Usaha Anifah Richard Lau Jurutera Akhirnya Bebas Penjara Dubai

12:02 Feb 18, 2018  |  0
Atas Usaha Anifah Richard Lau Jurutera Akhirnya Bebas Penjara Dubai

Lau dihantar bertugas ke Dubai oleh syarikat pengangkutan marin Malaysia yang berpangkalan di Miri, sebagai penyelaras projek di syarikat subsidiarinya di sana sejak lima tahun lepas.

Latest archive-other-news

Most Viewed