archive-other-news

Pagi laungan LGBT di Kuala Lumpur petang ribut di Putrajaya

04:03 Mar 10, 2019  |  2
Pagi laungan LGBT di Kuala Lumpur petang ribut di Putrajaya

Promosi amalan LGBT secara terbuka hanya mengundang bala bencana. Itu baru Putrajaya belum semua negeri.

Latest archive-other-news

Most Viewed