archive-other-news

Sarawak ada hak pilih wakil ke mesyuarat Jawatankuasa Pemandu MA63 17 Disember

23:12 Dec 01, 2018  |  0
Sarawak ada hak pilih wakil ke mesyuarat Jawatankuasa Pemandu MA63 17 Disember

[VIDEO] Meskipun Jawatankuasa Pemandu di peringkat pusat telah menamakan wakil dari Sarawak dalam jawatankuasa tersebut, tetapi kita ada hak untuk memilih wakil kita sendiri.

Latest archive-other-news

Most Viewed