archive-opinions

IMM13 sebagai dokumen tunggal warga asing sama bahaya PSS yang ditolak rakyat Sabah- Anifah

12:07 Jul 14, 2020  |  12
IMM13 sebagai dokumen tunggal warga asing sama bahaya PSS yang ditolak rakyat Sabah- Anifah

'Stateless children', kewarganegaraan, IMM13 adalah isu sensitif di negeri Sabah. Sama ada PSS atau IMM13 sebagai dokumen tunggal warga asing ia tetap sama bahaya. Warisan kalah PRK kerana PSS. Jadi belajar atas kesilapan itu

Latest archive-opinions

Most Viewed