archive-opinions

Malaysia tidak mungkin bankrap seperti Sri Lanka

14:07 Jul 16, 2022  |  1
Malaysia tidak mungkin bankrap seperti Sri Lanka

Malaysia dan Sri Lanka jauah berbeza.Sri Lanka kekurangan rizab matawang asing (FOREX), pengimport bahan api. Hutang matawang asing sebanyak US$51b, rizab asing cuma US$2.4b. Berbeza dengan Malaysia

Latest archive-opinions

Most Viewed