businesscorporate

MSM anak syarikat FELDA jual Ladang Chuping kepada Fraser Neave Holdings Bhd

16:10 Oct 08, 2019  |  0
MSM anak syarikat FELDA jual Ladang Chuping kepada Fraser  Neave Holdings Bhd

Masa untuk terus menjual aset. MSM akan akan terus melupuskan aset bukan teras bagi memastikan sumber kewangan dan pengurusan komited dengan perniagaan teras.

Latest businesscorporate

Most Viewed