local-news

Isu Selatan Filipina Shafie temui kedutaan Filipina dalam masa terdekat

05:02 Feb 19, 2019  |  0
Isu Selatan Filipina Shafie temui kedutaan Filipina dalam masa terdekat

Isu keselamatan Sabah tidak membimbanglan memandangkan ia bukan pertama kali berlaku.

Latest local-news

Most Viewed