local-news

Junz Wong mahu APMM patuh arahannya pelupusan bot tahanan Vietnam

17:10 Oct 22, 2018  |  9
Junz Wong mahu APMM patuh arahannya pelupusan bot tahanan Vietnam

Bot-bot yang ditahan akan disita, disiasat dan didakwa di mahkamah. Jika didapati bersalah dan dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia oleh mahkamah, Maritim Malaysia akan melupuskan bot-bot ini mengikut tatacara berpandukan Pekeliling Perbendaharaan

Most Viewed