national-news

Konsesi Bernas sebagai pengimport tunggal beras negara dilanjutkan- Ronald Kiandee

18:08 Aug 04, 2020  |  0
Konsesi Bernas sebagai pengimport tunggal beras negara dilanjutkan- Ronald Kiandee

6 perkara dipertimbang kerajaan memuktamadkan perjanjian baru antaranya menilai prestasi Bernas melaksanakan konsesi terdahulu, mengkaji aspek perundangan dan perjanjian kedua pihak

Most Viewed