other-news

Mahkamah belum tentukan, Petronas akan teruskan tindakan undang-undang terhadap Sarawak

15:06 Jun 23, 2018  |  0
Mahkamah belum tentukan, Petronas akan teruskan tindakan undang-undang terhadap Sarawak

Paling penting mahkamah tidak menentukan atau mengesahkan merit kedudukan undang-undang diambil Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengawal selia aktiviti petroleum huluan bawah Ordinan Perlombongan Minyak 1958.

Most Viewed