scandal-controversy

Pernyataan Awam: KPPA beri amaran kepada Ketua Jabatan gagal kawal pegawai bawahan

11:08 Aug 10, 2022  |  2
Pernyataan Awam:  KPPA beri amaran kepada Ketua Jabatan gagal kawal pegawai bawahan

Ketua Jabatan yang didapati gagal menjalankan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya & tidak bertanggungjawab, & dia boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan 3C(2)

Latest scandal-controversy

Most Viewed