opinions

Iktibar Malaysia: Apabila India batalkan Hak Autonomi Rakyat Kashmir Artikel 370 dan 35 A

11:08 Aug 14, 2019  |  3
Iktibar Malaysia: Apabila India batalkan Hak Autonomi Rakyat Kashmir Artikel 370 dan 35 A

Kita di Malaysia harus mengambil iktibar supaya jangan sampai nasib bangsa Melayu dan umat Islam disini menjadi sebegini.

Latest opinions

Most Viewed