archive-other-news

4 Pengganas Kumpulan Abu Sayyaf Terbunuh

09:06 Jun 27, 2020  |  1
4 Pengganas Kumpulan Abu Sayyaf Terbunuh

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dijangka menandatangani undang-undang anti-keganasan baharu yang memperkukuhkan usaha negara itu untuk memerangi keganasan domestik.

Latest archive-other-news

Most Viewed