local-news

Inisiatif SMJ Kumpulan Yayasan Sabah telah mencapai 95 peratus

15:02 Feb 08, 2023  |  0
Inisiatif SMJ Kumpulan Yayasan Sabah telah mencapai 95 peratus

Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Noor berkata, 17 inisiatif Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya Kumpulan Yayasan Sabah telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang membabitkan dua teras di dalam SMJ iaitu modal insan & kelestarian hijau.

Most Viewed