opinions

Cabaran Dr Ronald Kiandee jadikan teknologi AI, Big Data perkasa pertanian, agromakanan

04:12 Dec 02, 2020  |  11
Cabaran Dr Ronald Kiandee jadikan teknologi AI, Big Data perkasa pertanian, agromakanan

Bukan norma biasa dan kos yang mahal sudah tentu menjadikan teknologi AI, big data dalam sektor pertanian bukan mudah. Pertanian tepat dengan teknologi yang tepat akan meningkatkan hasil pertanian. Inilah cabaran besar Menteri Pertanian Dr Ronald Kiandee.

Latest opinions

Most Viewed