archive-national-news

Rizab antarabangsa BNM meningkat kepada AS104b setakat 15 Julai

05:07 Jul 23, 2020  |  0
Rizab antarabangsa BNM meningkat kepada AS104b setakat 15 Julai

BNM berkata komponen utama rizab antarabangsa (setakat 15 Julai, 2020) terdiri daripada rizab mata wang asing (AS$95.7 bilion), kedudukan rizab Tabung Kewangan Antarabangsa (AS$1.3 bilion), Hak Pengeluaran Khas (SDR) (AS$1.1 bilion), emas (AS$2.2 bilion),

Latest archive-national-news

Most Viewed