archive-local-news

Pembangunan landskap penting di PBT: Masidi

16:04 Apr 21, 2022  |  0
Pembangunan landskap penting di PBT: Masidi

Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, peranan arkitek landskap dapat memberi suntikan kepada pembangunan landskap. Ia termasuklah dalam penyediaan kawasan lapang yang teratur, berkualiti dan selamat digunakan oleh masya

Latest archive-local-news

Most Viewed